China Machine Tool & Tool Builders ' Association
 Welcome to www.cmtba.org.cn
China Machine Tool & Tool Builders ' Association
Home page > Structure of CMTBA > Membership 

 一、Organization Chart

 

  二、CMTBA 9th council head of the list

       The Honorary President 

 Yu Chengting

 Wu Bolin

 Zhang Zhigang

 Rotating Chairman 

 Li Zhongbo:Chairman  of Beijing No.1 Machine Tool Co., Ltd.

 Ma Xuyao:Chairman of Shanxi Qinchuan Machine Tool (Group) Co., Ltd.

 Zhang Shishun:Chairman of Jier Machine Tool (Group) Co., Ltd.

 Yu Fei:Chairman of Beijing Jingdiao Group Co., Ltd.

 He Minjia:Chairman of GSK CNC Equipment Co., Ltd.

  President :

 Mao Yufeng(Full-time,President)

 Vice President:

 Wang Liming(Full-time,Vice President)

 Guo Changcheng(Full-time,Vice President)

 Wang Xu(Full-time,Vice President)

  Vice Chairmen:  

          Tang Yi :Chairman of General Technology Group Machine Tool Co., Ltd.

        Hong Zhangyong: Chairman of Wuhan Heavy Duty Machine Tool (Group) Co., Ltd.

        Zhao Yanjun: Chairman of Zhengzhou Research Institute for Abrasives & Grinding Co., Ltd.

        Wang Shequan:General Manager of Zhuzhou Cemented Carbide Cutting Tools Co., Ltd.

        Liu Deyong:  Chairman of Chongqing Machine Tool (Group) Co., Ltd.

        Hu Rui: General Manager  of Han's Laser Technology Industry Group Co., Ltd.

        Zhang Bo: JExecutive director of jfmi Inspection & Testing Technology Co., Ltd.

        Leng Zhibin: Chairman of Jiangsu Yawei Machine Tool Co., Ltd.

        Chen Hu: General Manager of KEDE Numerical Control Co., Ltd.

        Wang Aiqing: Chairman of Nanjing Technical Equipment Manufacture Co., Ltd.

        Wang Huanwei: General Manager of Ningbo Haitian Precision Machinery Co., Ltd.

        Lu Hua: General Manager of Shanghai Machine Tool Works Ltd.

        Wu Qiang: Chairman of Suzhou Electric Processing Machine Tool Research Institute Co., Ltd.

        Huang Zhenghua: Standing vice president of General Technology Group Machine Tool Engineering Research Institute Co., Ltd.Beijing Machine Tool Research Institute Co., Ltd.

        Chen Jihong: Chairman of Wuhan Huazhong Numerical Control Co., Ltd.

        Zhou Liang: Depudy General Manager of Zhejiang RIFA Precision Machinery Co., Ltd.

        Secretary-General:

        Mao YufengFull-timeAnd

CMTBA 9th council Standing Board of Directors members and Board of Directors members list

四、 The second session of the board of supervisors CMTBA list

         Chief Supervisor:

         Gao Chao  Chairman of Sichuan Pushi Ningjiang Machine Tool Works Co., Ltd.

         Deputy Chief Supervisor:

         Shao Junyong Deputy General Manager of Chengdu Tool Research Institute Co., Ltd.

         An Fengshou Chairman of Shenyang Machine Tool (Group) Co., Ltd.

         Deng Jiake General Manager of Wuhan Huagong Laser Engineering Co., Ltd.

         Supervisor:

         Li Baomin Chairman of Shandong BEST PRECISION Co., Ltd.

        Zhang Wanmou Chairman of Yantai Universal Machine Tool Equipment Co., Ltd.

        Jiang Jianming  Deputy secretary of China Machine Tool & Tool Builders' Association

 

     


中国机床工具工业协会
 
copyright © 2015China Machine Tool & Tool Builders' Association Copyright Jing Gong Wang An Bei No.11040302100002 Beijing ICP 05015583-1
   Address:12&16/ F Tianlian Mansion, 102 E Lianhuachi Road, Xicheng District Beijing 100055 P.R.CHINA 
E-mail:cmtba@cmtba.org.cn Zip code:100055